Home » Keuringen

Keuringen

Warmerdam Lichtwerk keurt uw elektrische installatie al vanaf €250,-

Kies voor veiligheid!

Vroeger waren de energiebedrijven verantwoordelijk voor de veiligheid van woonhuisinstallaties. Nu berust deze taak bij de eigenaar van de woning of (bedrijf-)pand zelf.
Als erkend installateur kan Warmerdam Lichtwerk uw installatie in een goede en veilige conditie brengen en onderhouden.

Steeds vaker zien we dat brand veroorzaakt wordt door een fout of overbelasting in de elektrische installatie. Elektrische installaties zijn aan veroudering onderhevig waardoor steeds vaker de verzekeraar een keuringsrapport van uw elektrische installatie eist.

Is het gebruik van uw installatie veilig en op haar taak berekend?
Toen uw installatie werd opgeleverd voldeed hij aan de norm, maar door veroudering en de grotere toename van elektrische apparatuur in uw woning kan het zijn dat uw installatie nu te zwaar belast wordt. Warmerdam Lichtwerk kan uw installatie keuren en een energiescan maken van uw elektriciteit gebruik.

Is uw installatie goed geaard? Want ook uw veiligheidsaarding is van groot belang, het kan immers om een leven gaan. Weet u of uw woning is voorzien van een aardpuls? Of zit deze nog steeds op de waterleiding met het gevaar van een te hoge weerstand met als gevolg oververhitting van de bedrading en/of een elektrische schok. Mocht dit bij u voorkomen of heeft u twijfels dan Kan Warmerdam Lichtwerk uw elektrische keuren en van aarding voorzien.

Door uw installatie te keuren weet u direct waar u aan toe bent en wat de eventuele risico’s zijn.

Warmerdam Lichtwerk uw partner in:

  • meterkast-keuring, uitbreiding en vervanging.
  • keuring van uw elektrisch apparatuur en bedrading.
  • aarding, aardlekschakelaars, aard-pennen.
  • bliksem-afleiders.

Keuringen door Warmerdam Lichtwerk worden uitgevoerd volgens de richtlijnen ‘bedrijfsvoering elektrische installaties laagspanning’ (NEN EN 50 110-1 NEN 3140 en NEN 1010). Hierbij wordt de gehele installatie nagekeken op gebreken.